عادت

یادگیری‌زدایی، مهارتی مهم برای آینده

آنچه که پیش از این می‌دانستیم و یا اکنون می‌دانیم، ممکن است مانع یادگیری بیشتر ما شود. یادگیری‌زدایی در واقع به این معنی است که یاد بگیریم در برابر باورها، رفتارها و فرضیاتی که مانع پیشرفت ما می‌شوند، به شکلی متفاوت بیاندیشیم و رفتار کنیم. یادگیری‌زدایی می‌تواند در سطوح فردی یا سازمانی اتفاق بیفتد. الوین تافلر، نویسنده و آینده‌پژوه […]
نمایش بیشتر
X