پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، شهرداری تهران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور در راستای حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم در نظر دارد تا با راه اندازی ناحیه نوآوری تهران آینده جدیدی را برای دانشگاه تهران ترسیم نماید.

ناحیه نوآوری تهران با ایجاد زیرساخت‌های فناوری مناسب نقش مؤثری در جهت رشد اقتصاد و رفاه پایدار جامعه از طریق افزایش تولید محصولات دانش بنیان ایفا می‌کند.

مراسم افتتاحیه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران با حضور دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، دکتر زاکانی شهردار تهران، دکتر مقیمی رئیس دانشگاه تهران و دکتر اسدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار گردید.

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید