ثبت نام برای منتورها

ارزش اصلی لیداکس در شبکه گسترده منتورهای حرفه ای، متخصص و کارآمد آن است. به جمع منتورهای لیداکس بپیوندید.
  • ایمیل خود را وارد کنید.
  • تخصص خود را وارد کنید.
  • شغل فعلی خود را وارد کنید.
  • سابقه منتورشیپ خود را وارد کنید.
  • سابقه برگزاری کارگاه خود را وارد کنید.
  • مدت زمان قابل تخصیص در هفته را وارد کنید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.