• آموزش:

فناوران و ایده پردازان موتورهای پیشبرنده خلق محصول هستند که بیش از هر چیزی به آموزش و منتورینگ نیاز دارند و شتابدهنده توسعه فناوریهای نوین ایرانیان (لیداکس) جایی است برای شکوفایی ایده‌های نوآورانه، ما با گرد هم‌آوردن شبکه‌ای از مربیان تخصصی کسب و کارها، آموزش‌ها و راهبردهای کلیدی و محوری مورد نیاز توسعه محصول در تمامی حوزه های کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین(High-tech) را در غالب برنامه‌هایی مدون متناسب با محصول موردنظر و توانمندایهای افراد تیم ارائه میدهیم. در همین راستا و به جهت توانمندسازی تیم ،آموزشها در پنج  بخش حقوقی، تجاری، کسب وکار، مالی و فنی متناسب با نیاز توانمندی های گروه ارائه خواهد شد.

  • منتورشیپ

کمک به تدوین گزارش‌های فنی و مالی، کمک به تهیه برنامه کسب‌و‌کار، طراحی و راهبری مطالعات آزمایشگاهی و همچنین ایجاد ارتباط با شبکه توزیع و بازاریابی.

  • فضای کاری اشتراکی

ایجاد محیطی آرام، با دسترسی محلی مناسب با امکاناتی نظیر اینترنت، اتاق جلسات، محل استراحت، که از جمله دغدغه کارآفرینان جهت توسعه اهدافشان است. لیداکس با ایجاد چنین فضایی برای کارآفرینان فضای مناسبی جهت تسهیل فرایند رشد ایده تا محصول و ارائه به بازار مصرف را ایجاد کرده است.

  • تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

مجموعه لیداکس با همراهی هلدینگ دانش بنیان لیدکو، صندوق پژوهش فناوری فاندکو و شرکت های زیر مجموعه به دنبال جذب، هدایت و حمایت از ایده های نوآوران و کارآفرینان جوان در تمامی حوزه های کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و نوین(High-tech) است و در مسیر توسعه و فرآیند برنامه ریزی های اصولی در جهت تجاری‌سازی ایده/ طرحهای فناورانه با تیم های استارتاپی و مجریان طرح­ها همکاری و همراهی می نماید.