در شتابدهنده لیداکس قصد داریم جهت ورود به حوزه علوم و فناوری‌های نوین و پیشرفته، تسریع رشد و سرمایه‌­گذاری­ ها و با همکاری مراکز تحقیقاتی، مجامع دانشگاهی، نهادها و سازمان­ های مختلف و با تکیه بر تیم مجرب و متخصص و توان مدیریتی بالا و استفاده مستمر از دانش و تجربه محققان و نخبگان علمی و مشاوران متخصص گام های تاثیر گذاری در حوزه علوم و فناوری های نوین و پیشرفته بردارد.

ساعت کاری :

همه روزه از ساعت 8 تا 18

خبرنامه

برای به روزرسانی یک خبرنامه را برای ما ارسال کنید

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر