📣📣📣جلسه با بنیانگذار استارتاپ اجتماعی نوروکیدز_استارتاپ‌ جامع کودکان اوتیسم
در تاریخ دوازدهم مهرماه، بازدیدی از کلینیک جامع توانبخشی مغز و شناخت انجام شد.
در این بازدید، جلسه ای نیز با جناب آقای مهندس توکلی مدیر کلینیک مغز و شناخت و خانم دکتر سلطانی فر مدیراجرایی استارتاپ نوروکیدز مستقر در شتاب دهنده‌ی شناختی cognotech برگزار شد.
در جلسه مذکور، به مشکلات کودکان مبتلا به اوتیسم و اهمیت غربالگری زودهنگام و سپس ارجاع به پزشکان متخصص در حوزه این بیماری اشاره شد. همچنین از اهداف و رویکردهای استارتاپ نوروکید جهت طراحی اپلیکیشن نوروکید و مزایای آن شامل: غربالگری رایگان کودکان، بازی‌های رایگان متنوع، ارجاع کودک به پزشک و مشاوران مرتبط با حوزه بیماری، همراهی با خانواده پس از تشخیص بیماری و دیگر موارد، مطرح شد.

#اوتیسم #اتیسم #شتابدهنده_لیداکس #لیداکس #نوروکید

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید