چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته IWEX 2023 در تاریخ ۹ الی ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه بین المللی تهران در حوزه خدمات شهری، تجهیزات و ماشین آلات بازیافت، بازیافت خودرو‌های فرسوده گروه بازیافت پسماند‌های نفت، گاز و پتروشیمی، گروه بازیافت پسماند‌های ارگانیک (کمپوست ورمی)، گروه بازیافت پسماند‌های فلزی، گروه بازیافت پسماند‌های پلیمری (لاستیک و پلاستیک)، گروه بازیافت پسماند‌های سلولزی (کاغذ، کارتن، مقوا، چوب)،گروه بازیافت پسماند‌های شیشه‌ای، گروه بازیافت باطری‌های فرسوده، گروه بازیافت قطعات الکتریکی و الکترونیکی، گروه بازیابی آب و فاضلاب، گروه تامین کنندگان مواد بازیافتی، محیط زیست و سایر گروه‌های بازیافتی برگزار گردید.

شتابدهنده لیداکس نیز به نماینگی از هلدینگ لیدکو در این نمایشگاه حضور یافت و به منظور همکاری بیشتر با برخی سازمان ها از جمله کارگروه ملی مدیریت پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست، به مذاکره با آنان پرداخت.

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید