با وجود اینکه قوانینی برای دانش بنیان‌ها در راستای استقرار راحت آنها در فضاهای مختلف به تصویب رسیده اما کماکان چالشهایی در این زمینه وجود دارد که برخی از شرکتها را گله مند کرده است.

سمیرا طالبی، مدیرعامل یک شتابدهنده در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی در سال دانش بنیان همواره در راستای تسریع روند تولید دانش بنیانی بوده اما مجموعه های زیربط هر یک قوانین خودشان را دارند و همین موضوع در برخی امور همچون استقرار دانش بنیان‌ها مشکل به وجود آورده است.

وی توضیح داد: ما مجوز دانش بنیانی را از معاونت علمی دریافت کردیم؛ اما بر اساس قوانین باید مجوز شتابدهی را دریافت کنیم و به همین منظور بایستی قرارداد یک ساله برای استقرار داشته باشیم.
این فعال فناور گفت: ما در یکی از پارک های علم و فناوری استقرار داریم. در ابتدا قرارداد ۳ ماهه منعقد کردیم و قرار شد بعد از ارزیابی و پذیرش پارک، قرارداد یک ساله با سی درصد کاهش مبلغ اولیه منعقد کنیم اما علیرغم پذیرش، گفتند بایستی مجدداً قرارداد ۳ ماهه با ۵۰ درصد افزایش منعقد کنیم.

به گفته طالبی، این بروکراسی‌های اداری و سنگ اندازی ها یکی از چالش‌های دانش بنیان‌ها است که در سال ۱۴۰۱ نیز همچنان جاری است.

وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان اعطا می‌کند و از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری به استارت آپ ها خدمات ارائه می‌کند، گفت: شتابدهنده ها از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری به استارت اپ ها خدمات ارائه می‌دهند اما متأسفانه قوانین یک صندوق با صندوق دیگر متفاوت است. ما درگیر قوانین نانوشته صندوق‌های پژوهش و فناوری شدیم و این شاید به نوعی سنگ اندازی باشد.

به گفته طالبی، بسیاری از قوانین شاید آنقدر دست و پا گیر باشد که شرکتهای دانش بنیان را از طی ادامه مسیر منصرف کند.

مدیر این شتابدهنده افزود: همچنین علاوه بر بروکراسی‌های اداری قوانینی وجود دارد که اهم و فی الاهم می‌شود؛ به عنوان مثال معافیت‌های مالیاتی شامل حال شرکتهای دانش بنیان می‌شود اما به شتابدهنده ها تعلق نمی‌گیرد.

وی در نهایت با وجود همه چالش‌های مطرح شده، سال ۱۴۰۱ را تحت عنوان دانش بنیان، مثبت ارزیابی کرد.

 

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر