دفتر انتقال فناوری TTO لیدکو در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران افتتاح شد.

در مراسم افتتاحیه،از بیانات آقای دکتر بازرگان(معاونت صنایع پیشررفته سازمان گسترش و نوسازی ایران)،آقای دکتر طالب زاده(مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو)،آقای دکتر منصوری(معاونت توسعه کسب و کار سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یا یونیدو)و ریاست دانشکده بهره بردیم.

امید است این دفتر بتواند مارا در ارتباط نزدیکتر و گسترده تری با دانشجویان،ایده پردازان و فناوران قرار دهد.قابل ذکر است که طرح های شم با TRL بالای 4 در شتابدهنده و با TRL بالای 7 در هلدینگ لیدکو و صندوق لیدکو قابل سرمایه گذاری می باشد.

#سازمانگسترشونوسازیصنایع_ایران
#دانشگاه_تهران
#دانشکدهدانشگاهتهران
#شتابدهی
#شتابدهندهتوسعهفناوریهای_نوین _ایرانیان
#لیداکس
#صندوق_لیدکو

صفحه خود را رفرش کنید

صفحه خود را رفرش کنید

 

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید