در راستای توسعه فعالیت‌های شتابدهنده لیداکس  و پیشبینی انجام برنامه‌های سال 1403 ، انعقاد تفاهم‌نامه  همکاری بین شتابدهنده لیداکس و فیدتک جهت پیشبرد اهداف صورت پذیرفت.

شایان ذکر است؛ سرکار خانم طالبی مدیرعامل شتابدهنده لیداکس به همین منظور این طور بیان داشتند که این همکاری بصورت خلاصه به شرح ذیل می‌باشد:

1- تبادل کارشناسان فنی جهت ارزیابی طرح‌ها و ایده‌ها

2- سرمایه‌گذاری‌های مشترک

3- انجام رویدادهای مشترک

4- همکاری حداکثری و هم‌افزایی در خصوص تبادل ظرفیت‌های باالفعل و باالقوه

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین

پیام بگذارید